Çekül - 7 Ağaç


Proje Bilgileri

Ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında kurulan ÇEKÜL vakfı için hazırlanan kurumsal web sitesi 2004-2010 yılları arasında aktif olarak hizmet vermiştir. Halen 7 Ağaç Projesi için satışa dönük hazırlanmış olan web sitesinin bakım ve güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

web sitesine git
  • Hizmetler:

    • Web sitesi uygulama
    • Güncelleme ve bakım